Marina Gržinić


je profesorica na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju in dela kot raziskovalka na Inštitutu za Filozofijo  ZRC SAZU, Ljubljana.
-
is professor at the Academy of Fine Arts in Vienna and researcher at the Institute of Philosophy ZRC SAZU in Ljubljana.