Orfeas Skutelis

je studirao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, odsek Engleski jezik i književnost i Kameru na audio-vizuelnom odseku Akademije umetnosti u Novom Sadu. Od 2001. radi kao tehnički direktor i producent u Centru za nove medije_kuda.org u Novom Sadu. Od 2006. je uključen u osnivanje i rad Omladinskog centra CK13 u Novom Sadu – nezavisnog i edukativnog projekta čiji je cilj da stimulaciji i razvoju društvenog angažovanja i političkog aktivizma mladih ljudi pre svega, što podrazumeva visok stepen samo-organizovanja i samo-održivosti.