eipcp transversal alternative economics, alternative societies
08 2005
print

Anarchistyczna Demokracja Konsensualna

Translation/editing: Pawel Gozdziewicz, Aleksandra Grzonkowska,
Zuzanna Malicka, Tymon Zielinski

Ralf Burnicki

download pdf