eipcp transversal alternative economics, alternative societies
08 2005
print

Samozarządzanie robotników w Jugosławii

Translation/editing: Pawel Gozdziewicz, Aleksandra Grzonkowska,
Zuzanna Malicka, Tymon Zielinski

Todor Kuljic

download pdf