08 2005

Samozarządzanie robotników w Jugosławii

Translation/editing: Pawel Gozdziewicz, Aleksandra Grzonkowska,
Zuzanna Malicka, Tymon Zielinski

Todor Kuljic

download pdf


http://eipcp.net/transversal/0805/kuljic/po
Samozarządzanie robotników w Jugosławii