Katja Praznik

transversal documents


documents


· Opombe in pripombe h kategoriji Evrope
· Notes and Remarks on the Category of Europe


translations


publications


links

is a theorist, a dance critic and a dramaturge. She holds an MA degree in sociology of culture (her thesis was Performing the Body in Contemporary Dance: Ideologies of Body) from the Faculty of Arts, Ljubljana. She is the editor-in-chief of Maska, Performing Arts Journal, a dance critic for daily newspaper Dnevnik and a columnist for Terminal, a political show on Radio Študent Ljubljana.
---
je teoretičarka, plesna kritičarka in dramaturginja. Magistrirala je iz sociologije kulture z delom Uprizarjanje telesa v sodobnem plesu: ideologije telesa na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je odgovorna urednica revije Maska, časopis za scenske umetnosti, kritičarka pri časopisu Dnevnik in kolumnistka aktualno politične oddaje Terminal na Radiu Študent Ljubljana.