Cornelia Sollfrank

Artist, author and networker. Since the mid-nineties she has been researching the worldwide networks of communication, testing new forms of authorship in them, continuing artistic methods of appropriation and working on the deconstruction of myths revolving around genius and originality. Her work focuses on copyright and investigating various forms of collaboration, networking and communication as art forms. Much of her work includes – implicitly or explicitly – a gender-specific approach. She regards her active involvement in cultural politics as part of her artistic practice.
Homepage: http://artwarez.org

---

Umetnik, autor i networker. Od sredine devedesetih istraživala je komunikacone mreže širom sveta, testirala nove forme autorstva u okviru njih, nastavljala umetničke metode aproprijacije i rada dekonstrukciji mitova koji kruže oko genija i originalnosti. Njen rad se fokusira na kopirajt i istraživanje različitih formi saradnje, umrežavanja i komunikacije kao umetničkih formi. Velik deo njenog rada uključuje – implicitno ili eksplicitno – pristup po polu. Smatra svoju aktivnu involviranost u pitanja kulturne politike delom svoje umetničke prakse.
http://artwarez.org